logo
logo

Privacyverklaring

Dit privacybeleid beschrijft hoe CoachMace omgaat met persoonlijke gegevens en voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Nederlandse wetgeving. Het doel van dit beleid is om de privacy van onze gebruikers te waarborgen en ervoor te zorgen dat hun gegevens veilig worden behandeld.

Verzamelijk en gebruik van gegevens

CoachMace verzamelt en gebruikt geen persoonlijke gegevens van gebruikers of cliënten. Wij hebben geen toegang tot de patiëntdata en kunnen deze niet bekijken, opslaan of delen met derden.

Recht op vergetelheid

Als afnemer heb je het recht om vergeten te worden, wat betekent dat je kunt verzoeken om verwijdering van alle persoonlijke gegevens die met CoachMace zijn verzameld. Wij zullen alle verzoeken tot verwijdering binnen een redelijke termijn verwerken en ervoor zorgen dat alle gegevens permanent worden gewist.

Nederlandse wetgeving

CoachMace houdt zich volledig aan de Nederlandse wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming. Wij respecteren de privacyrechten van gebruikers en zorgen voor naleving van alle relevante wetten en voorschriften.

Gegevensbescherming

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de veiligheid van de gegevens te waarborgen. CoachMace maakt gebruik van beveiligde servers en encryptie om te voorkomen dat ongeautoriseerde personen toegang krijgen tot de gegevens. We hebben ook interne beveiligingsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerd personeel toegang heeft tot de systemen.

Gebruik van gegevens door derden

CoachMace deelt geen persoonlijke gegevens met derden, tenzij dit wettelijk vereist is of met uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker.

Bewaartermijn van gegevens

Wij bewaren persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Zodra de gegevens niet langer nodig zijn, worden ze veilig en permanent verwijderd.

Wijzigingen in het privacybeleid

CoachMace behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen of bij te werken. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd en zijn direct van kracht. Neem voor vragen of verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid contact met ons op via info@coachmace.nl. Wij zullen ons uiterste best doen om eventuele zorgen of vragen met betrekking tot privacy snel en adequaat te behandelen.

Laatst bijgewerkt: 16 oktober 2023.